Nga cikli parashkollor deri ne prag te universitetit.


 Gjimnazi

                 9-vjecare

                                 Kopshti

Projekte

Fjala ndryshon boten!

Te mbrojme nenen natyre.
Shtator 2014

Ne sensibilizim per zonat e permbytura ne jug te vendit

Festojme 7-8 Marsin!

Na ndiqni ne:

Filozofia jone.

Të gjithë i njohim problemet e shkollave në Shqipëri. Megjithatë funksionimi i një shkolle të mirë është i vështirë, por plotësisht i realizueshëm nëse punohet me përgjegjësi dhe përkushtim. Prandaj në shkollën Rreze Drite  ne udhëhiqemi nga  nparimet e mëposhtme:

  • Të gjithë nxënësit konsiderohen dhe trajtohen të barabartë. Secilit nxënës i jepet vëmendje maksimale individuale, por askush nuk privilegjohet. Secili merr notën që meriton.
  • Çdo nxënës është i aftë të mendojë në mënyrë kritike, krijuese e të pavarur. Të mësuarit përmendësh shmanget përmes metodës së mësimdhënies dhe kontrollit të dijeve. Ky është i vetmi gjimnaz që përfshin lëndën e "Logjikës dhe mendimit kritik" në kurrikulumin e tij.
  • Çdo nxënës ka individualitetin, personalitetin dhe prirjet e tij dhe ne synojmë t'i nxisim ato në përfitim të tij.
  • Prindërit janë partnerët tanë më të rëndësishëm dhe komunikimi me ta është thelbësor në arritjen e rezultateve.
  • Puna e mësuesit me nxënësit nuk mbaron në klasë, por vetëm fillon aty. Për këtë arsye, mësuesit komunikojnë, monitorojnë, mbështesin dhe inkurajojnë nxënësit edhe pas përfundimit të mësimit përmes diskutimit në zyrë ose angazhimit në klubet e shkollës.
  • Metodat e reja të mësimdhënies e bëjnë mësimin jo vetëm efikas, por edhe të këndshëm. Të mësuarit serioz nuk ka pse të jetë stresues, ose i mërzitshëm.
  • Një shkollë e mirë nuk nxjerr vetëm nxënës të aftë, por edhe qytetarë të përgjegjshëm.

Për të realizuar këto parime punon një staf i kualifikuar e me përvojë, i përbërë nga mësues shqiptarë e të huaj. 

Ne besojmë tek nxënësit tanë. Ne besojmë se secili prej tyre ka një të ardhme të suksesshme përpara tij dhe misioni ynë është ta ndihmojmë ta krijojë që tani.

          Na shkruani.

 
Faleminderit.
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
Sauk, Tirana, Albania

Urimi yne per 7 - 8 Marsin ! 

Kjo eshte dite feste jo vetëm për arsimtarët, por për këdoqoftë, adult a fëmijë, që respekton punën e kujdesëshme e të dhëmbshur të mësuesit për arsimimin e edukimin e tij.

   Respekti për figurën e mësuesit ka ekzistuar qysh në lashtësi. Mbi 2300 vjet më parë Aleksandri i  Maqedonisë shprehej kështu:

“Për jetën i  detyrohem babait e nënës,por për mënyrën si e jetoj atë i  jam borxhli mësuesit tim”.


Tema : Mbrojtja e mjedisit si rrugë për cilësinë e jetës.

Ne, po përballemi me të gjitha problemet që lidhen me zmadhimin dhe shtrirjen e pashmangshme të qyteteve, zonave urbane dhe qendrave industriale në Shqipëri.

Në këtë proces mbrojtja
e natyrës nuk duhet marrë thjesht në konsideratë, por duhet të jetë një detyrim për të gjithë.

Në të kundërt ne do të vuajmë, do të torturojmë, do të shkatërrojmë, helmojmë dhe mbysim veten tonë.